Pazo de Gontón

Lugar: Central de lignitos de Meirama.

Parroquia: Santo André de Meirama.

Denominación: Pazo de Gontón.

Cronoloxía: Século XVII.

Estilo: Barroco.

Non ocupa o seu emprazamento orixinal xa que foi trasladado, hai poucos anos, desde a parroquia de San Román das Encrobas ata unha leira propiedade da empresa “Lignitos de Meirama”. Foi grazas á iniciativa da devandita empresa o que fixo que a construción non desaparecera, xa que o avanzado estado de abandono no que se atopaba, xunto coas especiais características do terreo, ameazaban unha ruína difícil de recuperar.

Neste senso a idea foi a de trasladalo pedra a pedra como ocorrera coa igrexa de San Román das Encrobas, mantendo a traza primitiva do pazo tanto na planta como na imaxe exterior, pero adaptándose no interior ás novas funcións que na actualidade mantén. Así, o que eran cuartos, salóns ou a cociña convertéronse en oficinas, despachos e salas de reunións, pero tendo presente desde o principio ao remate do proxecto que en esencia foi unha construción palaciana.

A planta, de traza rectangular, desdóbrase en dous coxías, o que reflicte dúas diferentes épocas de construción. Foi modificada interiormente na súa totalidade, pero conservou na rehabilitación elementos tan significativos como a lareira, o forno ou xanelas con parladoiros.

No que se refire ao aspecto exterior do edificio cabe destacar a presenza do patín disposto na fachada principal, dun tramo e con peitoril macizo de cantería. Esta escaleira descarga nunha pequena solaina froito da prolongación da cuberta, que é sostida con dous piares de cantería.

A rehabilitación fixo que se regularizara a disposición de ocos na planta principal ou nobre, que orixinalmente se colocaban de xeito arbitrario. O granito segue a ser o material empregado tanto nos elementos estruturais como nos decorativos, isto é, chemineas, cornixas ou brasóns.

-NOTAS:

-A torre, que foi un foco de conflito que levou a Martín Becerra, da “casa de Nebra”, a preitear co concello da Coruña pola súa altura en 1395, xa non existe.

-Destaca a escaleira de entrada ao primeiro piso e un escudo; neste pódense ver os oito becerros da liñaxe dos Becerra.

-O naturalista galego Víctor López Seine estivo casado con Francisca Riobó Álvarez, dona desta casa.

Localización

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

COMPARTE!

RECURSOSRELACIONADOS

Scroll to Top