Escudo de Oroso (A Coruña)

Concello de Oroso

Situación xeográfica

A posición demográfica é un elemento fundamental para entender o abano de posibilidades dun municipio; para o caso de Oroso foi decisiva. Emprazado no eixe de comunicacións da comarca compostelá coa Coruña, aos seus habitantes abríronselles as opcións polos efectos expansivos de Santiago e a accesibilidade do seu emprazamento, ademais das súas propias capacidades interiores.

Oroso confórmase como un dos municipios próximos a Santiago de Compostela, en concordancia cunha serie de lugares que deixan atrás o seu pasado rural e se incorporan á diversificación económica ante o novo milenio, ao abrigo da capital compostelá.

A evolución demográfica foi discordante durante o século XX. Unha primeira etapa abarcaría dende 1900, cando o municipio contaba con 3.231 habitantes, ata 1950, cando presenta 4.360, anos nos que se mostra un crecemento estable e continuado de poboación. O efecto contrario prodúcese nunha segunda etapa, caracterizada polo descenso poboacional entre 1960, cando se reduce o número de habitantes ata os 4.234, e 1981, que reflicte 3.612 habitantes. Unha última época representa o aumento de poboación dos últimos anos do século, cando se ascende ata os 4.537 habitantes recollidos no Padrón de 1996.

No comezo do século XXI o crecemento da poboación continúa, pasando de 5.530 habitantes no ano 2001, ata 6.262 en marzo de 2004.

Sen dúbida, o crecemento experimentado no municipio entre 1996 e 2001 é o de maior proporción demográfica na súa historia. A diferenza entre a poboación de dereito de 1996 (4.537 habitantes) e a de 2001 (5.530) reflicte un aumento de 993 habitantes para Oroso.

O saldo migratorio constata esta tendencia. No ano 2000 obsérvase un saldo positivo de 322 habitantes. Xa no quinquenio 1991-1996 se observaba un saldo positivo de 708 habitantes, cunha importante taxa migratoria positiva do 18,7%. Debemos lembrar que este indicador foi lixeiramente negativo durante as décadas dos 70 e 80. A influencia do contorno compostelán perfílase como unha das causas do aumento de entradas poboacionais no municipio.

Pola súa parte, o crecemento vexetativo foi positivo en todo o segmento comparativo, dende 1970. No período 1991-1996 descendeu un pouco o número de nacementos, quedando o índice de movementos vexetativos en 50 habitantes, cunha taxa vexetativa do 1,3% , por debaixo das marxes sobre o 4% de décadas anteriores. No período 1998-2001 o saldo vexetativo foi positivo, pasando dun saldo positivo de 10 habitantes en 1998 ata o 15 no 2001, xa que o número de nacementos aumentou en todo o período.

Unha análise por idades revela un municipio en transición demográfica. En marzo de 2003, os 959 mozos e mozas menores de 15 anos representan o 15,81% do total poboacional, mentres os/as 835 maiores de 65 anos só o 13,77%. Á súa vez, a poboación divídese en 3.010 homes e 3.055 mulleres. Os grupos de idade máis numerosos son os comprendidos entre os 15 e os 65 anos, o 70,42% da poboación total do municipio.

Marco Comarcal

Oroso encádrase na comarca de Ordes, que engloba os seguintes municipios: Cerceda, Tordoia, Trazo, Oroso, Frades, Mesía e Ordes, a capital comarcal.

O municipio localízase entre os puntos urbanos de Ordes e Santiago de Compostela. Do primeiro recolle a influencia comarcal e unha das relacións de proximidade máis destacables do seu contorno, mentres que do segundo a saída natural do municipio cara a un eixo económico relevante.

A relación co contorno realízase sobre a base dos próximos municipios de base rural e importante peso do sector agropecuario, que representa un modo de vida representativo de moitos puntos da Galicia interior.

É importante a súa situación limítrofe con Santiago de Compostela, algo que configurou o carácter e as tendencias económicas e sociais das últimas décadas en Oroso. Parte da emigración e das saídas do municipio teñen que ver con este aspecto. O referente económico da capital de Galicia serviu para dar saída a produtos e iniciativas do propio municipio, á vez que foi un foco de emprego para numerosos habitantes residentes en Oroso.

Ademais, a estrada N-550 que une A Coruña con Santiago, é o referente da comunicación viaria de Oroso, xa que une o municipio coa urbe compostelá, coas posteriores facilidades que ofrece este punto en materia de comunicación.

A posición demográfica é un elemento fundamental para entender o abano de posibilidades dun municipio; para o caso de Oroso foi decisiva. Emprazado no eixe de comunicacións da comarca compostelá coa Coruña, aos seus habitantes abríronselles as opcións polos efectos expansivos de Santiago e a accesibilidade do seu emprazamento, ademais das súas propias capacidades interiores.

Imaxes do Concello

Datos do Concello

Redes Sociais

Situación do Concello

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Concellos Mancomunados

Scroll to Top