Igrexa de San Xulián de Céltigos

Aquí apareceu, facendo de perpiaño no arco de entrada ao presbiterio, unha pedra cunha inscrición do século X. Nela alúdese á fundación dunha basílica e da casa de San Xulián. Está datada no ano 969 e talvez se refira a un primitivo templo.

A Igrexa de San Xulián sitúase nunha parcela pechada, formando conxunto co cemiterio e illada do resto de edificacións. É de planta rectangular cun pequeno espazo cuadrangular engadido nun extremo da cabeceira. No alzado pódense diferenciar dous volumes, un máis elevado correspondente ao presbiterio, con cuberta a catro augas no testeiro, e a nave, con cuberta a dobre vertente, mostrando, así, un xogo de volumes característico deste tipo de construcións.

Os materiais construtivos empregados son a cachotería revocada e a cantería en esquinas e arredor dos vans; como cubrición, utilízase a tella curva.

A fachada, na que o puramente ornamental se ve substituído polo xogo xeométrico das diferentes partes, presenta o esquema tradicional con porta, óculo e espadana nun mesmo eixo central. A espadana, de dous arcos e rematada en pináculos e outro corpo máis estreito cun pequeno van, trunca o cornixamento, deixando aleróns curvos nos extremos.

Localización

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

COMPARTE!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

RECURSOSRELACIONADOS

Scroll to Top