Convocadas as probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade.

Xa foron convocadas as as probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade.

Ditas probas están previstas para levarse a cabo na segunda quincena do vindeiro mes de maio no recinto feiral Fundación Semana Verde de Silleda.
Scroll to Top