Animación Sociocultural

Servizos

Que é?

É un servizo que se ofrece tanto aos concellos da comarca como aos usuarios e usuarias destes, tanto os que pertenzan a algún colectivo como a nivel individual. Dende el axúdase e asesórase ás asociacións de calquera tipo (ANPAS, asociacións veciñais, culturais, deportivas, xuvenís…) en temas relacionados con tramitación de subvencións, creación de asociacións novas, modificación de datos nos rexistros etc.

A nivel concellos e Mancomunidade organízanse actos de tipo cultural e deportivo, tales como: asistencia a feiras de mostras, cursos, charlas, concursos e certames, obradoiros, festas (xuventude, gastronómicas…), exposicións, programación teatral, programación de Nadal, Entroido, verán, galas etc. Ademais, tamén se tramitan anualmente diferentes subvencións ás distintas administracións públicas e convócanse axudas a entidades municipais.

Horarios

De 9:00-15:00 de luns a venres

Onde o podes atopar:

Luns: Concello de Tordoia

Martes: Centro cultural Fernando de Casas e Novoa de Sigüeiro (Oroso)

Mércores: Concello de Ordes

Xoves: Concello de Trazo

Venres: Concello de Frades

Contacto

Programa de animación sociocultural

Responsable: Elena Vilariño Fraga

Teléfonos:

Luns: 981690001

Martes: 981690003

Mércores: 981680002-ext. 4

Xoves: 981689001

Venres: 981695567

Correo electrónico: elena.vilarino@ordes.gal

Non posúe subservizos.

Scroll to Top