Orientación Laboral

Servizos

Que é?

O servizo de orientación ofrece un proceso continuado de axuda no ámbito laboral ás persoas demandantes de emprego e aquelas que desexan mellorar o que xa teñen, co obxecto de potenciar o seu desenvolvemento profesional e de posibilitar a mellor toma de decisión autónoma para un óptimo aproveitamento dos seus recursos en relación ao emprego.

Trátase de facilitar o desenvolvemento dos recursos e competencias propias da persoa  demandante que lle permitan identificar opcións laborais e elixir entre elas de maneira autónoma, para un óptimo aproveitamento dos seus recursos en relación ao emprego.

Obxectivos do servizo de orientación laboral:

  • Dar a coñecer os recursos e servizos que ofrecen as distintas institucións, en termos de emprego e formación.
  • Traballar sobre o coñecemento do mercado laboral no contorno máis próximo ao servizo e ás persoas usuarias del.
  • Afondar e relacionar o grao de empregabilidade, determinado inicialmente cos recursos da persoa, coas características do mercado de traballo.
  • Potenciar o aumento da dispoñibilidade para o traballo.
  • Determinar as expectativas da persoa usuaria e relacionala cos servizos que poidan axudar a satisfacelas.
  • Potenciar a motivación e a autonomía da persoa demandante na busca de emprego.
  • Fomentar estratexias a seguir de cara á busca activa de emprego.
  • Determinar un plan de traballo que permita situarse nunha mellor posición ante a busca de emprego; ben sexa en intervencións puntuais ou nun proceso (Itinerario Personalizado de Inserción).
Horarios

De 8:00 a 15:00 horas (de luns a venres)

Contacto

Servizo de emprego da Mancomunidade de Ordes, Programa de Información, Orientación e Busca de emprego.

Responsables: Inés Santos Pereiro e Susana Otero Pérez

Teléf.: 981 680 679
emprego@mancomunidadeordes.gal

 

Non posúe subservizos.

Scroll to Top