Servizos Sociais

Servizos

Que son?

Os Servizos Sociais de Atención Primaria son aqueles que realizan unha acción social globalizadora e polivalente, dirixidos ao conxunto da poboación da comarca de Ordes e que teñen por obxecto promover e posibilitar o desenvolvemento do benestar social de toda a cidadanía. Son prestados por equipos interdisciplinarios dependentes dos concellos e da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes.

Programas

Os programas básicos de actuación que se desenvolven na atención primaria son:

 • Programa de orientación, asesoramento e información
 • Programa de axuda no fogar
 • Programa de inserción social
 • Programa de animación, prevención e cooperación social
 • Programa de convivencia alternativa

Ámbitos de actuación

 • Terceira idade
 • Muller
 • Inmigración
 • Familia, infancia e mocidade
 • Inclusión social
 • Discapacidade
 • Dependencia
Arquivos
Horarios

De 8:00 a 15:00 horas (de luns a venres)

Contacto
 • Concello de Ordes: 981 680 002
 • Concello de Frades: 981 695 567
 • Concello de Ordes: 981 680 002

Non posúe subservizos.

Scroll to Top